Disclaimer

Dit privacy- en cookiebeleid (“Privacybeleid”) heeft betrekking op de diensten van de Profile Group (“Wij” of “ons”) die worden aangeboden door haar website en de toepassing Talentfinder (“Diensten” of “Talentfinder”) en vormt de basis van verzamelde gegevens door gebruikers of gegevens die door gebruikers aan ons worden verstrekt en die tevens door ons worden verwerkt.

De bescherming van persoonsgegevens is essentieel voor Profile Group. Daarom willen Wij u op de hoogte houden van de gegevens die Wij verwerken, hoe en waarom Wij deze inzamelen, met wie Wij ze delen, hoelang Wij ze bewaren, hoe Wij ze beschermen en wat uw rechten zijn. Wij hebben ons best gedaan om zo duidelijk mogelijk te zijn in het huidige document. Het is echter mogelijk dat u bepaalde termen niet kent. Aarzel dus niet om ons te contacteren als u vragen hebt.

A. Wij zijn de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de websitegebruikers en voor de gegevens van zakelijke contacten (klanten) en prospects van Profile Group.

Als Verwerkingsverantwoordelijke :

 1. Welke gegevens behandelen Wij?

We verzamelen en verwerken deels of al deze soorten gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals naam ;
 • Elektronische identificatiegegevens, zoals e-mailadres, gsm-nummer en cookies;
 • Informatie betreffende de huidige baan;
 • Informatie betreffende de rekrutering;
 • Gegevens betreffende de organisatie van het werk.
 1. Hoe worden uw gegevens verkregen?

Uw gegevens worden op verschillende manieren verzameld:

 • Informatie kan door Gebruikers worden verstrekt wanneer zij een formulier op de Website invullen;
 • Informatie kan door Gebruikers worden verstrekt wanneer zij op onze Diensten onderschrijven, wanneer zij ons materiaal doorsturen of wanneer zij nadere informatie over onze Diensten vragen;
 • Informatie kan door Gebruikers worden verstrekt wanneer zij voor ondersteuning vragen (LiveChat, etc);
 • Informatie kan door Gebruikers worden verstrekt wanneer zij onze website bezoeken;
 • Persoonlijke en elektronische ID-informatie van medewerkers van de Klant kan door de Klant worden verstrekken voor het aanmaken van een account in Talentfinder;
 • Persoonlijke en elektronische ID-informatie van prospects kan worden verkregen bij openbare bronnen, zoals sociale media, bedrijfswebsite …
 1. Waarom verwerken Wij uw gegevens?

Deze informatie wordt door ons verwerkt om:

 • Gegevens te verzamelen, bewaren en gebruiken om onze diensten aan onze klanten te leveren;
 • Gegevens van de Website en de toepassing te controleren en analyseren om de gebruikerservaring zowel technisch als inhoudelijk te verbeteren;
 • Continue verbetering van de door ons geleverde diensten te verstrekken;
 • Interessante informatie aan (potentiële) klanten over onze diensten te verstrekken;
 • (potentiële) klanten te verwittigen over Wijzigingen of nieuwe functionaliteiten van onze Diensten.
 1. Met wie delen Wij uw gegevens?

De gegevens van de gebruikers worden enkel gedeeld met:

 • De gebruikers zelf;
 • De personeelsleden van Profile Group – Talentfinder;
 • De onderaannemers van Profile Group – Talentfinder (bijvoorbeeld de hostingprovider) voor zover het nodig is voor de uitvoering van hun taken of indien de wet dit vereist.
 • Overheidsinstanties indien de wet dit vereist.

We zullen ons best doen om dergelijke openbaarmaking te minimaliseren en, indien mogelijk, zullen we de gebruikers op de hoogte brengen van dergelijke openbaarmaking.

 1. Hoelang bewaren Wij uw gegevens?

De gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de doelen waarvoor ze zijn verzameld te bereiken in overeenstemming met onze legitieme belangen als gegevensbeheerder. De gegevens kunnen echter uitzonderlijk voor een langere tijdsduur bewaard worden indien deze juridische en administratieve opvolging een langere bewaringsduur vereist.

 1. Wat zijn uw rechten?

Elke gebruiker kan – binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van een aanvraag – een gratis kopie (ook elektronisch) van de eigen persoonlijke gegevens verkrijgen, incorrecte of onvolledige gegevens Wijzigen of verwijderen of de gegevensverwerking beperken d.m.v. een gedateerde en ondertekende aanvraag (ook elektronisch) met identiteitsbewijs naar dpo@profilegroup.com, of per post, te versturen. Iedere gebruiker heeft eveneens het recht om zijn/haar gegevens over te dragen.

Wanneer er na verloop van een termijn van 1 maand geen antwoord van Profile Group werd ontvangen, mogen gebruikers veronderstellen dat hun aanvraag afgewezen werd.

In het geval dat Profile Group de beoogde gegevens aan andere mensen doorgegeven heeft, zal Profile Group alle redelijke maatregelen nemen om deze mensen te informeren over de vraag om alle linken naar deze gegevens of kopieën of reproducties ervan te verwijderen.

Indien gebruikers een klacht willen indienen, kunnen ze dit doen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel.

 1. Hoe beschermen Wij uw gegevens?

We nemen alle gepaste technische en organisatorische maatregelen om de gegevens van de gebruikers te beschermen, in het bijzonder tegen bewerking en toegang door onbevoegden, en doen alle mogelijke moeite om ervoor te zorgen dat deze maatregelen zo up-to-date mogelijk zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige kennis, de implementatiekosten en de aard, het bereik, de context en het doel van het gebruik van de gegevens en de risico’s voor de gebruikers.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden in België verwerkt en in een datacenter in Nederland opgeslagen.

 1. Third party websites

Onze websites bevatten links van en naar andere websites (partners, klanten, vacaturesites). Deze websites hebben hun eigen privacybeleid en we nemen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze.

 1. Cookies

Het bezoek van een website van Profile Group gaat gepaard met de inzameling van persoonsgegevens door middel van cookies of gelijkaardige technologieën.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op de computer/smartphone/tablet van gebruikers wordt opgeslagen wanneer ze websites bezoeken. Het gebruik van cookies laat websites toe om zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te werken.

Elke gebruiker kan zijn/haar eigen cookies beheren in de browserinstellingen en kan ze verwijderen zodra hij/zij de website verlaten heeft. Als een gebruiker cookies uitschakelt in de browserinstellingen, kan hij/zij de inhoud van de website van Talentfinder nog steeds bekijken maar dit kan gevolgen hebben voor de optimale werking van de website.

Over welke soorten cookies hebben we het?

Er bestaan verschillende soorten cookies. Sommige zijn noodzakelijk voor een goed functionerende website, andere verbeteren en/of te vereenvoudigen de werking ervan.

Strikt noodzakelijke cookies voor het functioneren van deze website. Deze cookies verzamelen geen gebruikersinformatie die voor marketingdoeleinden gebruikt kan worden en zijn essentieel om deze site te kunnen gebruiken. Deze cookies zijn vrijgesteld van de toestemmingsvereiste en dit conform artikel 29 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005.

Functionele cookies onthouden de verbindingsgegevens, beveiligen de verbinding van de gebruikers op deze website en bieden onlineondersteuning (Live Chat). Deze cookies verzamelen geen gebruikersinformatie die voor marketingdoeleinden gebruikt kan worden. Deze cookies zijn eveneens vrijgesteld van de toestemmingsvereiste.

Authenticatiecookies zorgen ervoor dat gebruikers kunnen inloggen en beveiligde inhoud kunnen openen. Deze cookies verzamelen geen gebruikersinformatie die voor marketingdoeleinden gebruikt kan worden. Deze cookies zijn eveneens vrijgesteld van de toestemmingsvereiste.

Prestatiecookies staan Profile Group toe informatie te verzamelen over hoe gebruikers zich op zijn website navigeren en – indien nodig – deze website aan te passen en te verbeteren. We zijn niet in staat de gebruikers te identificeren die dit soort cookies gebruiken. Alle gegevens die deze cookies verzamelen, worden anoniem verwerkt. Deze cookies verzamelen geen gebruikersinformatie die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt op basis van de toestemming gegeven door de gebruiker.

Personalisatiecookies/van derden: We voeren soms advertentiecampagnes uit, waarvan sommige met derden, waarbij soms cookies (of soortgelijke technologie) worden opgeslagen om het succes van de campagne te beoordelen, of om een gerichte advertentie te tonen die past bij de belangen van gebruikers, of om het aantal views per gebruiker te beperken. Koppelingen naar sociale netwerksites of video’s die op YouTube worden gehost, zijn bijvoorbeeld bedoeld voor derden die mogelijk cookies op deze website kunnen opslaan. Deze cookies worden opgeslagen op basis van toestemming van de gebruiker.

Wanneer een gebruiker het gebruik van dit soort cookies weigert, worden enkel de pagina’s en de diensten die deze cookies niet vereisen, weergegeven en gebruikt. De delen van deze website die de inhoud van derden technisch toelaten – en dus ook cookies van derden – zullen niet meer toegankelijk zijn en een bericht zal de gebruikers hierover informeren.

Een onderscheid moet ook gemaakt worden tussen sessiecookies en permanente cookies.

Sessiecookies worden automatisch verwijderd van de harde schijf van de computer of het browsergeheugen van de gebruikers wanneer ze zich uitloggen en/of hun browser afsluiten.

Permanente cookies worden voor een bepaalde duur (minuten, dagen of jaren) opgeslagen op de harde schijf van de computer of in het browsergeheugen van de gebruiker na het afmelden of het sluiten van de browser.

De tabel hieronder beschrijft uitvoerig de cookies die op de websites van Profile Group en door derden gebruikt worden.

Naam van de cookieDomein dat de cookie gebruiktDoel van de cookieHoelang de cookie wordt bijgehoudenCategorie
_zkmidwww.talentfinder.beBiedt een live chat-functionaliteit ter ondersteuning.SessieFunctioneel
_gawww.talentfinder.be    Wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te Wijzen als een klantenidentificatie. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt voor het berekenen van bezoekers-, sessie- en campagnegegevens voor de analyserapporten van de site.2 jaarPrestatie
_gidwww.talentfinder.beSlaat een unieke waarde op en werkt deze bij voor elke bezochte pagina.1 dagPrestatie
_icl_current_language    www.talentfinder.beSlaat een taalwaarde op voor de website.SessieStrikt noodzakelijk
WordPress_test_cookiewww.talentfinder.beTest of de browser cookies heeft ingeschakeld of niet.SessieStrikt noodzakelijk
Wp-settings-3www.talentfinder.beWordt gebruikt om de site-interface aan te passen.1 jaarPrestatie
gadwp_ir_default_dimension   gadwp_ir_default_metric gadwp_ir_default_swmetric gadwp_wg_default_dimension gadwp_wg_default_metric gadwp_wg_default_swmetricwww.talentfinder.beWordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie wordt gebruikt om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, van waar komen bezoekers die naar de site zijn gekomen en de pagina’s die ze hebben bezocht.1 jaarPrestatie
cookie_notice_accepted www.talentfinder.beDeze cookie onthoudt de keuze van de gebruiker omtrent het gebruik van cookies.1 maandFunctioneel

Gezien de wet betreffende persoonsgegevens soms wordt aangepast en verbeterd, kan het huidige document ook aangepast worden. Profile Group raadt u daarom aan om het regelmatig te raadplegen als u zijn websites bezoekt en zal ervoor zorgen dat de eventuele Wijzigingen of aanpassingen duidelijk aangegeven worden.

B. Wij zijn ook een Verwerker voor persoonsgegevens van kandidaten die solliciteren bij onze klanten en verwerken deze persoonlijke gegevens namens die klanten die onze Diensten gebruiken voor wervingsdoeleinden. Wanneer een Kandidaat solliciteert naar de functie van een Klant, is de disclaimer van de Klant van toepassing op de Kandidaat.

Laatst bijgewerkt : december 2018