Hoe werken de vragen voor preselectie?

3 mogelijkheden: 1. Indien de vraag kandidaten moet elimineren (vink JA aan in het vakje KILLER VRAAG), ontvangt de kandidaat die de vraag foutief beantwoordt automatisch een afwijzende e-mail na 48 uur. 2. Indien de vraag geen kandidaten moet elimineren, maar puur informatief is (vink NEE aan in het vakje KILLER VRAAG) zijn de antwoorden van de kandidaat zichtbaar in zijn/haar dossier. 3. Je stelde verschillende vragen. Met elke vraag is 1 punt te verdienen. Bovenaan links kan je invullen welk gemiddelde een kandidaat moet halen. Ligt de score hoger dan of gelijk met het gemiddelde, is de kandidaat geslaagd. Ligt de score lager, dan ontvangt de betrokkene na 48 uur een afwijzende brief.