Waar kan ik de tekst van e-mails wijzigen?

Ga in INSTELLINGEN naar E-MAIL TEMPLATES. Je krijgt dan alle e-mails te zien die je kan wijzigen. Voer de wijzingen in alle talen door en sla je wijzigingen op!