Job actions

Ik wil een functie archiveren. Ontvangen alle kandidaten dan een negatief antwoord?
Alle kandidaten die nog geen negatief antwoord ontvingen, ontvangen dat op dat moment. Indien je bij een kandidaat de status KANDIDAAT AANVAARD activeerde, ontvangt die betrokkene geen afwijzende e-mail.
Wat is een Push mail?
Een Push mail is een vacaturealarm dat naar geïnteresseerde kandidaten wordt verstuurd indien zij dezelfde categorie als die van de functie als gewenste categorie instelden. Je kan het alarm per functie activeren door ‘AAN’ in te stellen.
Hoe een Line Manager aan een functie toevoegen?
In FUNCTIE klik je op de naam van de functie. Er is een tab LINE MANAGER. Je kan één of meerdere Line Manager(s) aan de functie toevoegen en daarna die gegevens opslaan.
Kan ik een publicatiedatum wijzigen?
Nee, die datum verschijnt automatisch op het moment dat je de functie publiceert.
Kan ik een e-mail ontvangen zodra een kandidaat solliciteert?
Nee, je ontvangt 1 keer per 24 uur een melding via e-mail. Activeer die functie door naar uw functie te gaan en te klikken op FUNCTIEBESCHRIJVING. Zet E-MAILNOTIFICATIES op ‘AAN’.
Hoe maak ik een opgeslagen functie weer zichtbaar?
Kopieer eerst de functie. Hoe? In de VACATURELIJST, open het dropdownmenu STATUS bovenaan links, kies GEARCHIVEERD in de lijst en klik op het vergrootglas. Selecteer de functie die je opnieuw zichtbaar wil maken en klik op ACTIES. Klik in de lijst op JOB KOPIËREN. Je wordt naar de kopie doorgestuurd. Als je wil, kan je ...
Hoe kan ik een nieuwe geografische zone toevoegen?
Stuur naar je contactpersoon of via de chat de naam en het correcte adres van de geografische zone die je wil toevoegen.