Job status

De status van mijn functie moet nog gevalideerd worden, hoewel ik ze al publiceerde.
In een functie verschijnt de laatste actie die je uitvoerde. Voerde je een wijziging door en heb je die opgeslagen, dan kan de status ‘moet gevalideerd worden’ verschijnen. Een voorbeeld: je publiceerde je functie extern en wil die intrekken. In de status zal je zien: ‘publicatie externe functie ingetrokken’.
Waarom wordt de publicatie van mijn advertentie elke dag ongedaan gemaakt?
Ofwel werd de datum om je publicatie in te trekken foutief ingevoerd, ofwel is die datum al voorbij. Wis die datum, sla je wijziging op en publiceer je job opnieuw.