De status van mijn functie moet nog gevalideerd worden, hoewel ik ze al publiceerde.

In een functie verschijnt de laatste actie die je uitvoerde. Voerde je een wijziging door en heb je die opgeslagen, dan kan de status ‘moet gevalideerd worden’ verschijnen. Een voorbeeld: je publiceerde je functie extern en wil die intrekken. In de status zal je zien: ‘publicatie externe functie ingetrokken’.