Hoe combineer je de efficiëntie van een ATS met het persoonlijke en menselijke aspect?

Ja, een Applicant Tracking System (ATS) kan het recruitmentproces automatiseren en tegelijkertijd persoonlijk en mensgericht houden. En zo werkt het:

Gepersonaliseerde communicatie: ATS platformen bevatten geautomatiseerde e-mailsjablonen die gepersonaliseerd kunnen worden met de naam van de kandidaat, de functie waarop ze gesolliciteerd hebben en andere relevante details. Recruiters kunnen deze berichten op maat maken om een persoonlijk tintje te behouden wanneer ze met kandidaten communiceren.

Gepersonaliseerde candidate experience: Een ATS kan worden geconfigureerd om een unieke candidate experience te creëren, afhankelijk van de fase van het recruitmentproces. Geautomatiseerde updates, gepersonaliseerde berichten en follow-up e-mails kunnen ontworpen worden om kandidaten een menselijke ervaring te bieden.

Video-interviews: Sommige ATS platformen zoals Talent finder integreren met tools voor video-interviews, waardoor recruiters virtuele interviews kunnen afnemen terwijl ze toch face-to-face met kandidaten kunnen praten. Deze aanpak voegt een persoonlijk tintje toe aan de automatisering en stimuleert zinvolle interacties.

Beoordeling door mensen: Hoewel kandidaatbeheersystemen de selectie van CV’s op basis van vooraf gedefinieerde criteria kunnen automatiseren, spelen hiring managers en recruiters nog steeds een essentiële rol bij de beoordeling van kandidaten. Menselijk contact bij het beoordelen van sollicitaties zorgt ervoor dat de kwalificaties van kandidaten genuanceerd worden beoordeeld.

Persoonlijke interviews: Hoewel een sollicitatiebeheersysteem het plannen van interviews kan stroomlijnen, is het geen vervanging voor persoonlijke interviews. Recruiters en hiring managers voeren gesprekken om de persoonlijkheid, culturele fit en soft skills van een kandidaat te evalueren, wat cruciale aspecten zijn van het mensgerichte recruitmentproces.

Feedback van kandidaten: Sommige ATS’en, en Talent finder in het bijzonder, kunnen worden gebruikt om feedback van kandidaten te vragen tijdens en na het recruitmentproces. Dit toont kandidaten dat hun mening gewaardeerd wordt, wat de mensgerichte aanpak verder versterkt.

Transparante communicatie: Een sollicitatiebeheersysteem kan helpen om de transparantie naar kandidaten te handhaven door tijdig updates te geven over de status van hun sollicitatie en de resultaten van het interview. Zo blijven kandidaten in elke fase op de hoogte, wat het menselijke aspect van het proces versterkt.

Relatiebeheer met kandidaten: Een sollicitatiebeheersysteem kan recruiters helpen om relaties op te bouwen en te onderhouden met kandidaten, zelfs met degenen die niet op de shortlist voor een bepaalde functie staan. Deze persoonlijke benadering bevordert een positieve candidate experience en stimuleert potentiële sollicitaties.

Door een ATS strategisch in te zetten en geautomatiseerde processen aan te vullen met gepersonaliseerde interacties, kunnen recruiters een balans vinden tussen efficiëntie en het menselijke aspect van het recruitmentproces. Deze aanpak zorgt ervoor dat kandidaten zich gewaardeerd, betrokken en gerespecteerd voelen tijdens hun interactie met de organisatie.