Is het aantal gebruikers onbeperkt?

Er staat geen beperking op het aantal gebruikers.