Sophie Deuvaert
HR Director - Gemeente Evere

“Een responsieve dienst met regelmatige opleidingen over de functies van de tool.”

Hoe een kandidaten database efficiënt beheren?

Onze uitdaging was enerzijds het aanleggen en onderhouden van een geautomatiseerde database, met zoeksleutels, van kandidaten voor gemeentelijke banen, en anderzijds het creëren van een validatiestroom met onze sectorverantwoordelijken en operationeel leidinggevenden buiten HR.

Intern onderzoek, rapportage, transparantie...

Profile Group heeft ons via zijn Talentfinder-tool in staat gesteld een databank van kandidaten op te bouwen en regelmatig profielen te zoeken op basis van gerichte behoeften. Bovendien kunnen wij hierdoor intern in deze databank zoeken alvorens eventueel extern een vacature te plaatsen, en zo bepaalde kosten beperken. Ook rapportage is mogelijk via deze tool om zo belanghebbenden meer transparantie te bieden over het aanwervingsproces.
De links naar wervingsplatforms zijn nuttig.

Betere communicatie intern en met kandidaten

Dit maakt het zoeken naar kandidaten sneller en eenvoudiger.
Bovendien is het beheer van de communicatie met de kandidaat geïntegreerd in de tool, en maakt een validatiestroom naar de lijnmanagers ook een geïntegreerde follow-up en tracering van de voorgeschiedenis mogelijk, evenals de raadpleging door verschillende partijen van informatie m.b.t. de kandidaat (selectietests, enz.).