Hoe kan data-analyse het recruitmentproces verbeteren?

Bij data-driven recruitment gaat het om het nemen van geïnformeerde beslissingen tijdens het hele recruitmentproces. Het gaat om het verzamelen, analyseren en interpreteren van relevante gegevens om inzichten te verkrijgen en datagestuurde beslissingen te nemen voor het werven, selecteren, evalueren en aanwerven van kandidaten. Door gebruik te maken van datagestuurde recruitmentstrategieën kunnen organisaties hun recruitmentproces optimaliseren, de kwaliteit van de werving en de algehele recruitmentresultaten verbeteren. Bij deze aanpak wordt gebruik gemaakt van technologie, zoals een Applicant Tracking System (ATS), om grote hoeveelheden kandidaatgegevens te verzamelen en te beheren.